Tất cả số liệu

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Quốc giaNămChỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Việt Nam2021171.88
Hoa Kỳ2021124.27
Vương quốc Anh2021123.85
Đức2021116.99
Pháp2021112.39
Trung Quốc2021129.37
[+]

Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer price index - CPI) là một thước đo kiểm tra mức giá bình quân gia quyền của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, chẳng hạn như giao thông, thực phẩm và chăm sóc y tế. Nó được tính bằng cách lấy sự thay...

GDP

Quốc giaNămGDP
Việt Nam2021362,637,524,071
Hoa Kỳ202122,996,100,000,000
Vương quốc Anh20213,186,859,739,185
Đức20214,223,116,205,969
Pháp20212,937,472,757,953
Trung Quốc202117,734,062,645,371
[+]

Tổng sản phẩm quốc nội viết tắt là GDP (Gross Domestic Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên lãnh thổ một nền kinh tế tính trong một thời kỳ (thường là 1 năm). Thống kê dữ liệu GDP các...

GDP bình quân đầu người

Quốc giaNămGDP bình quân đầu người
Việt Nam20213,694
Hoa Kỳ202169,288
Vương quốc Anh202147,334
Đức202150,802
Pháp202143,519
Trung Quốc202112,556
[+]

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong...

GNP

Quốc giaNămGNP
Việt Nam2021346,675,524,076
Hoa Kỳ202123,393,116,832,631
Vương quốc Anh20213,170,239,375,975
Đức20214,350,736,250,907
Pháp20213,002,339,248,164
Trung Quốc202117,576,647,542,255
[+]

Tổng sản phẩm quốc dân viết tắt là GNP (Gross Nationnal Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra được tính trong một thời kỳ (thường là một năm)....

Nhập khẩu

Quốc giaNămNhập khẩu
Việt Nam2021341,154,307,727
Hoa Kỳ20213,401,361,000,000
Vương quốc Anh2021899,365,324,621
Đức20211,776,913,559,651
Pháp2021928,505,549,465
Trung Quốc20213,091,259,284,839
[+]

Thống kê dữ liệu Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá đô la Mỹ hiện tại) Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác nhận được từ phần còn lại của thế...

Tỷ lệ Lạm phát

Quốc giaNămTỷ lệ Lạm phát
Việt Nam20211.83%
Hoa Kỳ20214.70%
Vương quốc Anh20212.52%
Đức20213.14%
Pháp20211.64%
Trung Quốc20210.98%
[+]

Tỷ lệ Lạm phát đo lường mức độ đắt đỏ của một bộ hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm Đây là một trong những thuật quen thuộc nhất trong kinh tế học. Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng...

Tỷ lệ thất nghiệp

Quốc giaNămTỷ lệ thất nghiệp
Việt Nam20212.17%
Hoa Kỳ20215.46%
Vương quốc Anh20214.53%
Đức20213.54%
Pháp20218.06%
Trung Quốc20214.82%
[+]

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không có việc làm, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Nó là một chỉ số thay đổi chậm, có nghĩa là nó thường tăng hoặc giảm so với sự biến động của việc thay đổi...

Xuất khẩu

Quốc giaNămXuất khẩu
Việt Nam2021341,575,805,638
Hoa Kỳ20212,539,648,000,000
Vương quốc Anh2021875,196,919,682
Đức20212,003,471,014,267
Pháp2021871,058,669,864
Trung Quốc20213,553,509,241,460
[+]

Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế...