Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,933,9514,08%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

41.61440.54441.614USD/người2008 - 2018

GDP

369.690.436.162353.268.411.919369.690.436.162USD2008 - 2018

GNP

369.792.334.709349.646.021.647369.792.334.709USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

97.368.764.70389.675.860.33397.368.764.703USD2008 - 2018

Xuất khẩu

103.292.752.40595.633.022.905103.292.752.405USD2008 - 2018