Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,713,806,96%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

31.36329.74331.363USD/người2008 - 2018

GDP

1.619.423.701.1701.530.750.923.1491.619.423.701.170USD2008 - 2018

GNP

1.618.353.425.4231.530.806.565.9581.618.353.425.423USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

631.474.411.832576.913.135.118654.763.887.355USD2008 - 2018

Xuất khẩu

712.710.876.079659.615.510.844712.710.876.079USD2008 - 2018