Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

1,891,892,87%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

2.5642.3662.564USD/người2008 - 2018

GDP

244.948.445.309223.779.865.815244.948.445.309USD2008 - 2018

GNP

231.476.280.817213.005.790.451231.476.280.817USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

225.679.521.807221.074.690.783225.679.521.807USD2008 - 2018

Xuất khẩu

233.650.693.469227.345.654.409233.650.693.469USD2008 - 2018