Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,873,939,63%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

62.64159.92862.641USD/người2008 - 2018

GDP

20.494.100.000.00019.485.400.000.00020.494.100.000.000USD2008 - 2018

GNP

20.738.399.000.00019.872.232.000.00020.738.399.000.000USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

2.928.596.000.0002.738.146.000.0002.928.596.000.000USD2008 - 2018

Xuất khẩu

2.350.175.000.0002.217.576.000.0002.371.027.000.000USD2008 - 2018