Biểu đồ Tỷ lệ Lạm phát thế giới giai đoạn 1981 - 2021

Bảng Tỷ lệ Lạm phát của các nước trên thế giới 2021

Đơn vị: %

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Ả Rập Saudi3.06%3.45%34.58%-3.20%1964-2021
Afghanistan......26.42%-6.81%2005-2019
Ai Cập5.55%5.04%29.51%-3.00%1960-2021
Albania2.04%1.62%226.01%-0.37%1992-2021
Algeria7.23%2.42%31.67%0.34%1970-2021
Ấn Độ5.13%6.62%28.60%-7.63%1960-2021
Angola......4,145.11%7.28%1991-2019
Antigua và Barbuda2.06%0.63%5.33%-0.55%1999-2021
Áo2.77%1.38%9.52%0.51%1960-2021
Armenia7.18%1.21%3,373.76%-1.40%1994-2021
Aruba......8.96%-2.37%1985-2019
Ba Lan5.06%3.37%567.88%-0.87%1971-2021
Bahamas2.90%0.04%13.07%-0.35%1967-2021
Bahrain-0.61%-2.32%24.39%-2.64%1966-2021
Bangladesh5.55%5.69%11.40%2.01%1987-2021
Barbados......38.92%-1.27%1967-2019
Belarus9.46%5.55%2,221.02%4.87%1993-2021
Benin1.73%3.02%38.53%-0.79%1993-2021
Bhutan7.35%5.63%18.02%-18.11%1981-2021
Bỉ2.44%0.74%12.77%-0.05%1960-2021
Bờ Biển Ngà4.09%2.43%27.42%-1.34%1961-2021
Bồ Đào Nha1.27%-0.01%31.02%-0.84%1960-2021
Bờ Tây và dải Gaza1.24%-0.74%9.89%-0.74%1997-2021
Bolivia0.74%0.94%11,749.64%-0.71%1960-2021
Bosnia và Herzegovina1.98%-1.05%7.43%-1.58%2006-2021
Botswana7.24%1.89%16.43%1.89%1975-2021
Brazil8.30%3.21%2,947.73%3.20%1981-2021
Brunei1.73%1.94%9.14%-2.31%1981-2021
Bulgaria3.30%1.67%1,058.37%-1.42%1986-2021
Burkina Faso3.65%1.88%29.99%-8.40%1960-2021
Burundi8.40%7.32%36.54%-2.81%1966-2021
Cameroon2.27%2.44%35.09%-3.21%1969-2021
Campuchia2.92%2.94%24.10%-1.24%1995-2021
Canada3.40%0.72%12.47%0.17%1960-2021
Cape Verde1.86%0.61%11.25%-2.48%1984-2021
Chad-0.77%4.46%41.72%-13.06%1984-2021
Chile4.52%3.05%504.74%0.35%1971-2021
Colombia3.50%2.52%34.09%2.02%1960-2021
Comoros......6.31%-4.29%2001-2013
Cộng hòa Congo1.72%1.80%42.44%-3.94%1986-2021
Cộng hòa Dân chủ Congo......23,773.13%-2.73%1964-2016
Công hòa Dominican8.24%3.78%51.46%-3.90%1960-2021
Cộng hòa Séc3.84%3.16%20.81%0.12%1992-2021
Cộng hòa Síp2.45%-0.64%16.18%-2.10%1960-2021
Cộng hòa Trung Phi4.26%1.71%24.57%-6.99%1981-2021
Costa Rica1.73%0.72%90.12%-0.67%1960-2021
Croatia2.55%0.15%1,500.00%-1.13%1986-2021
Djibouti...1.78%18.15%-2.41%1980-2020
Dominica0.52%-0.73%34.38%-0.84%1967-2021
Đan Mạch1.85%0.42%15.28%0.25%1960-2021
Đông Timor......13.50%-1.47%2003-2019
Đức3.14%0.51%7.03%-0.13%1960-2021
Ecuador0.13%-0.34%96.09%-0.34%1960-2021
El Salvador3.47%-0.37%31.94%-2.68%1960-2021
Estonia4.65%-0.44%89.81%-0.49%1993-2021
Ethiopia26.84%20.36%44.36%-9.81%1966-2021
Fiji0.16%-2.60%21.98%-2.60%1970-2021
Gabon...1.18%36.12%-11.69%1963-2020
Gambia7.37%5.93%56.56%-4.54%1962-2021
Georgia9.57%5.20%162.72%-0.94%1995-2021
Ghana9.97%9.89%122.87%-8.42%1965-2021
Grenada1.22%-0.74%21.82%-0.98%1977-2021
Guatemala4.26%3.21%41.22%-1.19%1960-2021
Guinea12.60%10.60%34.70%4.68%2005-2021
Guinea Bissau......80.79%-3.50%1988-2019
Guinea Xích đạo...4.77%31.84%-17.64%1986-2020
Guyana5.03%0.99%12.21%-1.00%1995-2021
Hà Lan2.68%1.27%10.22%-0.69%1960-2021
Haiti16.84%22.80%39.33%-11.45%1960-2021
Hàn Quốc2.50%0.54%29.46%0.38%1960-2021
Hoa Kỳ4.70%1.23%13.55%-0.36%1960-2021
Honduras4.48%3.47%33.97%-1.75%1960-2021
Hồng Kông1.57%0.25%11.16%-4.01%1982-2021
Hungary5.11%3.33%34.82%-0.23%1973-2021
Hy Lạp1.22%-1.25%26.56%-1.74%1960-2021
Iceland4.44%2.85%83.95%1.55%1960-2021
Indonesia1.56%1.92%1,136.25%1.56%1960-2021
Iran...30.59%49.66%-0.39%1960-2020
Iraq6.04%0.57%448.50%-16.12%1960-2021
Ireland2.36%-0.33%20.88%-4.48%1960-2021
Israel1.49%-0.59%373.22%-0.63%1960-2021
Jamaica5.86%5.23%77.30%1.41%1960-2021
Jordan1.35%0.33%25.71%-0.88%1970-2021
Kazakhstan...6.75%1,877.37%5.10%1994-2020
Kenya6.11%5.40%45.98%-0.17%1960-2021
Kiribati......13.67%-3.90%2007-2019
Kosovo3.35%0.20%9.35%-2.41%2003-2021
Kuwait3.42%2.10%12.99%-0.55%1973-2021
Kyrgyzstan11.91%6.33%37.03%0.39%1996-2021
Lào3.76%5.10%125.27%0.14%1989-2021
Latvia3.28%0.22%951.70%-1.08%1992-2021
Lebanon154.76%84.86%154.76%-3.75%2009-2021
Lesotho6.05%4.98%33.81%-9.62%1974-2021
Liberia......23.56%6.83%2002-2018
Libya......29.38%-9.80%1965-2013
Liên bang Micronesia...0.55%8.42%-1.04%2000-2020
Lithuania4.68%1.20%1,020.62%-1.13%1992-2021
Luxembourg2.53%0.82%10.72%-0.06%1960-2021
Macao...0.81%9.57%-3.20%1989-2020
Macedonia3.23%1.20%126.58%-1.28%1994-2021
Madagascar...4.20%49.08%-1.70%1965-2020
Malawi...8.63%83.33%7.41%1981-2020
Malaysia2.48%-1.14%17.33%-1.14%1960-2021
Maldives0.54%-1.37%20.13%-1.69%1986-2021
Mali3.93%0.44%23.18%-6.24%1989-2021
Malta1.50%0.64%15.75%-0.88%1960-2021
Mauritania...2.39%12.93%1.32%1986-2020
Mauritius4.03%2.58%42.00%0.32%1964-2021
Mexico5.69%3.40%131.83%0.59%1960-2021
Moldova5.11%3.77%1,613.60%-0.06%1992-2021
Mông Cổ7.10%3.69%268.15%0.04%1993-2021
Montenegro2.41%-0.26%8.76%-0.71%2006-2021
Morocco1.40%0.71%17.56%-1.01%1960-2021
Mozambique...3.14%17.42%2.56%2005-2020
Myanmar......57.07%-6.04%1960-2019
Nam Phi4.61%3.21%18.65%-0.69%1960-2021
Nam Sudan10.52%29.68%380.00%-0.06%2009-2021
Namibia3.62%2.21%9.45%2.21%2003-2021
Nauru......0.30%-0.12%2011-2012
NaUy3.48%1.29%13.64%0.36%1960-2021
Nepal4.09%5.05%19.81%-3.11%1965-2021
New Caledonia......2.43%0.18%2011-2016
New Zealand3.94%1.71%17.15%-0.11%1960-2021
Nga6.69%3.38%874.25%2.88%1993-2021
Nhật Bản-0.23%-0.02%23.22%-1.35%1960-2021
Nicaragua4.93%3.68%19.83%3.52%2000-2021
Niger3.84%2.90%36.04%-7.80%1964-2021
Nigeria16.95%13.25%72.84%-3.73%1960-2021
Oman1.55%-0.90%12.38%-0.90%2001-2021
Pakistan9.50%9.74%26.66%-0.52%1960-2021
Palau2.66%0.22%11.97%-1.30%2002-2021
Panama1.63%-1.55%16.27%-1.55%1960-2021
Papua New Guinea4.48%4.87%23.17%0.91%1972-2021
Paraguay4.79%1.77%37.26%-0.86%1960-2021
Peru4.27%2.00%7,481.66%0.19%1960-2021
Phần Lan2.19%0.29%17.81%-0.21%1960-2021
Pháp1.64%0.48%13.65%0.04%1960-2021
Philippines3.93%2.39%50.34%0.67%1960-2021
Qatar2.30%-2.54%15.05%-4.86%1980-2021
Quần đảo Cayman......2.16%-2.35%2010-2016
Quần đảo Solomon-0.12%2.96%18.85%-0.57%1972-2021
Romania5.05%2.63%255.17%-1.54%1991-2021
Rwanda-0.39%9.85%31.09%-2.41%1967-2021
Saint Kitts và Nevis1.20%-1.17%17.74%-2.30%1980-2021
Saint Lucia2.41%-1.76%34.22%-3.08%1966-2021
Saint Vincent và Grenadines1.57%-0.63%17.21%-1.73%1975-2021
Samoa3.13%-1.57%33.05%-2.90%1962-2021
San Marino......4.29%0.15%2004-2017
Sao Tome và Principe......50.49%5.25%1997-2018
Senegal...2.55%32.29%-4.14%1968-2020
Serbia4.09%1.58%95.60%1.12%1995-2021
Seychelles...8.28%36.96%-2.40%1971-2020
Sierra Leone11.87%13.45%18.22%4.65%2007-2021
Singapore2.30%-0.18%22.37%-1.84%1961-2021
Slovakia3.15%1.94%23.29%-0.52%1992-2021
Slovenia1.92%-0.05%1,281.44%-0.53%1981-2021
Sri Lanka7.01%6.15%26.15%-1.54%1960-2021
Sudan382.82%150.32%382.82%-10.03%1960-2021
Suriname59.11%34.89%368.48%-0.70%1960-2021
Swaziland......20.81%1.82%1966-2019
Syria......59.48%-3.88%1960-2012
Tajikistan......38.59%5.01%2001-2016
Tanzania...3.29%36.15%3.29%1966-2020
Tây Ban Nha3.09%-0.32%24.54%-0.50%1960-2021
Thái Lan1.23%-0.85%24.31%-0.90%1960-2021
Thổ Nhĩ Kỳ19.60%12.28%105.21%1.12%1960-2021
Thụy Điển2.16%0.50%13.71%-0.49%1960-2021
Thụy Sỹ0.58%-0.73%9.77%-1.14%1960-2021
Togo...1.83%39.16%-3.53%1967-2020
Tonga...-0.35%22.39%-1.05%1976-2020
Trinidad và Tobago...0.60%22.02%0.60%1960-2020
Trung Quốc0.98%2.42%24.26%-1.40%1987-2021
Tunisia5.71%5.63%8.90%1.98%1984-2021
UAE...-2.08%12.25%-2.08%2008-2020
Úc2.86%0.85%15.42%-0.32%1960-2021
Uganda...3.79%15.13%-0.29%1994-2020
Ukraine...2.73%4,734.91%-0.24%1993-2020
Uruguay7.75%9.76%125.34%4.36%1960-2021
Vanuatu2.34%5.33%26.85%0.80%1977-2021
Venezuela......254.95%21.07%2009-2016
Việt Nam1.83%3.22%23.12%-1.71%1996-2021
Vương quốc Anh2.52%0.99%24.21%0.37%1960-2021
Ý1.87%-0.14%21.06%-0.14%1960-2021
Yemen......55.08%2.18%1991-2014
Zambia22.02%15.73%183.31%6.43%1986-2021
Zimbabwe98.55%557.20%557.20%-2.43%2010-2021

Chú thích

Mới nhất: Số liệu Tỷ lệ Lạm phát mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó: Số liệu Tỷ lệ Lạm phát trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).

Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.

Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.

Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.