Bảng Tỷ lệ Lạm phát của các nước trên thế giới 2022

Đơn vị: %

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Ả Rập Saudi2.47%3.06%34.58%-3.20%1964-2022
Afghanistan2.30%0.63%26.42%-6.81%2005-2019
Ai Cập13.90%5.21%29.51%-3.00%1960-2022
Albania6.73%2.04%226.01%0.05%1992-2022
Algeria9.27%7.23%31.67%0.34%1970-2022
Ấn Độ6.70%5.13%28.60%-7.63%1960-2022
Angola25.75%22.27%4,145.11%7.28%1991-2021
Antigua và Barbuda7.53%2.06%7.53%-0.55%1999-2022
Áo8.55%2.77%9.52%0.51%1960-2022
Armenia8.64%7.18%3,373.76%-1.40%1994-2022
Aruba4.26%3.63%8.96%-2.37%1985-2019
Ba Lan14.43%5.06%567.88%-0.87%1971-2022
Bahamas5.61%2.90%13.07%-0.35%1967-2022
Bahrain3.63%-0.61%24.39%-2.64%1966-2022
Bangladesh7.70%5.55%11.40%2.01%1987-2022
Barbados4.10%3.67%38.92%-1.27%1967-2019
Belarus15.21%9.46%2,221.02%4.87%1993-2022
Benin1.35%1.73%38.53%-0.79%1993-2022
Bhutan5.64%7.35%18.06%1.88%1981-2022
Bỉ9.60%2.44%12.77%-0.05%1960-2022
Bờ Biển Ngà5.28%4.09%27.42%-1.34%1961-2022
Bồ Đào Nha7.83%1.27%31.02%-0.84%1960-2022
Bờ Tây và dải Gaza3.74%1.24%9.89%-0.74%1997-2022
Bolivia1.75%0.74%11,749.64%-0.71%1960-2022
Bosnia và Herzegovina2.05%3.67%7.43%-0.38%2006-2012
Botswana11.67%7.24%16.43%1.89%1975-2022
Brazil9.28%8.30%2,947.73%3.20%1981-2022
Brunei3.68%1.73%9.14%-2.31%1981-2022
Bulgaria15.33%3.30%1,058.37%-1.42%1986-2022
Burkina Faso14.29%3.65%29.99%-8.40%1960-2022
Burundi18.80%8.40%36.54%-2.81%1966-2022
Cameroon6.25%2.27%35.09%-3.21%1969-2022
Campuchia5.34%2.92%24.10%-1.24%1995-2022
Canada6.80%3.40%12.47%0.17%1960-2022
Cape Verde7.93%1.86%11.25%-2.48%1984-2022
Chad5.79%-0.77%41.72%-13.06%1984-2022
Chile11.64%4.52%504.74%0.35%1971-2022
Colombia10.18%3.50%33.80%2.02%1960-2022
Comoros-4.29%6.31%6.31%-4.29%2001-2013
Cộng hòa Congo3.04%1.72%42.44%-3.94%1986-2022
Cộng hòa Dân chủ Congo2.89%0.74%23,773.13%-2.73%1964-2016
Công hòa Dominican8.81%8.24%51.46%-3.90%1960-2022
Cộng hòa Séc15.10%3.84%20.81%0.12%1992-2022
Cộng hòa Síp8.40%2.45%16.18%-2.10%1960-2022
Cộng hòa Trung Phi5.58%4.26%24.57%-6.99%1981-2022
Costa Rica8.27%1.73%90.12%-0.67%1960-2022
Croatia10.78%2.55%1,500.00%-1.13%1986-2022
Djibouti5.18%1.18%18.15%-2.41%1980-2022
Dominica-0.73%1.50%34.38%-0.84%1967-2020
Đan Mạch7.70%1.85%15.28%0.25%1960-2022
Đông Timor0.96%2.29%13.50%-1.47%2003-2019
Đức6.87%3.07%7.03%-0.13%1960-2022
Ecuador3.47%0.13%96.10%-0.34%1960-2022
El Salvador7.20%3.47%31.94%-2.68%1960-2022
Estonia19.40%4.65%89.81%-0.49%1993-2022
Ethiopia33.89%26.84%44.36%-9.81%1966-2022
Fiji4.52%0.16%21.98%-2.60%1970-2022
Gabon4.23%1.09%36.12%-11.69%1963-2022
Gambia11.51%7.37%56.56%-4.54%1962-2022
Georgia11.90%9.57%162.72%-0.94%1995-2022
Ghana31.26%9.97%122.87%-8.42%1965-2022
Grenada2.56%1.22%21.82%-0.98%1977-2022
Guatemala6.89%4.26%41.22%-1.19%1960-2022
Guinea10.49%12.60%34.70%4.68%2005-2022
Guinea Bissau9.39%2.24%80.79%-3.50%1988-2022
Guinea Xích đạo4.79%-0.10%31.84%-17.64%1986-2022
Guyana6.12%5.03%12.21%-1.00%1995-2022
Hà Lan10.00%2.68%10.22%-0.69%1960-2022
Haiti33.98%16.84%39.33%-11.45%1960-2022
Hàn Quốc5.09%2.50%29.46%0.38%1960-2022
Hoa Kỳ8.00%4.70%13.55%-0.36%1960-2022
Honduras9.09%4.48%33.97%-1.75%1960-2022
Hồng Kông1.88%1.57%11.16%-4.01%1982-2022
Hungary14.61%5.11%34.82%-0.23%1973-2022
Hy Lạp9.65%1.22%26.56%-1.74%1960-2022
Iceland8.31%4.44%83.95%1.55%1960-2022
Indonesia4.21%1.56%1,136.25%1.56%1960-2022
Iran43.49%43.39%49.66%-0.39%1960-2022
Iraq4.99%6.04%448.50%-16.12%1960-2022
Ireland7.81%2.36%20.88%-4.48%1960-2022
Israel4.39%1.51%373.22%-0.61%1960-2022
Jamaica10.35%5.86%77.30%1.41%1960-2022
Jordan4.23%1.35%25.71%-0.88%1970-2022
Kazakhstan8.04%6.77%1,877.37%5.10%1994-2021
Kenya7.66%6.11%45.98%-0.17%1960-2022
Kiribati2.05%2.55%13.67%-3.90%2007-2021
Kosovo11.58%3.35%11.58%-2.41%2003-2022
Kuwait3.98%3.42%12.99%-0.55%1973-2022
Kyrgyzstan13.92%11.91%37.03%0.39%1996-2022
Lào22.96%3.76%125.27%0.14%1989-2022
Latvia17.31%3.28%951.70%-1.08%1992-2022
Lebanon171.21%154.76%171.21%-3.75%2009-2022
Lesotho8.27%6.05%33.81%-16.86%1974-2022
Liberia23.56%12.42%23.56%6.83%2002-2018
Libya4.51%2.87%29.38%-9.80%1965-2022
Liên bang Micronesia5.41%3.19%8.42%-1.04%2000-2022
Lithuania19.71%4.68%1,020.62%-1.13%1992-2022
Luxembourg6.34%2.53%10.72%-0.06%1960-2022
Macao1.05%0.03%9.57%-3.20%1989-2022
Macedonia14.20%3.23%126.58%-1.28%1994-2022
Madagascar8.16%5.81%49.08%-1.70%1965-2022
Malawi20.95%9.33%83.33%7.41%1981-2022
Malaysia3.38%2.48%17.33%-1.14%1960-2022
Maldives2.33%0.54%20.13%-1.69%1986-2022
Mali9.62%3.93%23.18%-6.24%1989-2022
Malta6.15%1.50%15.75%-0.88%1960-2022
Mauritania9.53%3.57%12.93%1.32%1986-2022
Mauritius10.77%4.03%42.00%0.32%1964-2022
Mexico7.90%5.69%131.83%0.59%1960-2022
Moldova28.74%5.11%1,613.60%-0.06%1992-2022
Mông Cổ15.15%7.35%268.15%0.04%1993-2022
Montenegro13.04%2.41%13.04%-0.71%2006-2022
Morocco6.66%1.40%17.56%-1.01%1960-2022
Mozambique10.28%6.41%17.42%2.56%2005-2022
Myanmar8.83%6.87%57.07%-6.04%1960-2019
Nam Phi7.04%4.61%18.65%-0.69%1960-2022
Nam Sudan-6.69%10.52%380.00%-6.69%2009-2022
Nauru-0.12%0.30%0.30%-0.12%2011-2012
NaUy5.76%3.48%13.64%0.36%1960-2022
Nepal7.65%4.15%19.81%-3.11%1965-2022
New Caledonia0.58%0.57%2.43%0.18%2011-2016
New Zealand7.17%3.94%17.15%-0.11%1960-2022
Nga6.69%3.38%874.25%2.88%1993-2021
Nhật Bản2.50%-0.23%23.22%-1.35%1960-2022
Nicaragua10.47%4.93%19.83%3.52%2000-2022
Niger4.23%3.84%36.04%-7.80%1964-2022
Nigeria18.85%16.95%72.84%-3.73%1960-2022
Oman2.81%1.55%12.38%-0.90%2001-2022
Pakistan19.87%9.50%26.66%-0.52%1960-2022
Palau12.35%2.61%12.35%-1.30%2002-2022
Panama2.86%1.63%16.27%-1.55%1960-2022
Papua New Guinea5.25%4.48%23.17%0.91%1972-2022
Paraguay9.77%4.79%37.26%-0.86%1960-2022
Peru8.33%4.27%7,481.66%0.19%1960-2022
Phần Lan7.12%2.19%17.81%-0.21%1960-2022
Pháp5.22%1.64%13.65%0.04%1960-2022
Philippines5.82%3.93%50.34%0.67%1960-2022
Qatar5.00%2.30%15.05%-4.86%1980-2022
Quần đảo Cayman-0.63%-2.35%2.16%-2.35%2010-2016
Quần đảo Solomon5.52%-0.12%18.85%-0.57%1972-2022
Romania13.80%5.05%255.17%-1.54%1991-2022
Rwanda17.69%-0.39%31.09%-2.41%1967-2022
Saint Kitts và Nevis2.67%1.20%17.74%-2.30%1980-2022
Saint Lucia6.38%2.41%34.22%-3.08%1966-2022
Saint Vincent và Grenadines5.66%1.57%17.21%-1.73%1975-2022
Samoa10.96%3.13%33.05%-2.90%1962-2022
San Marino1.05%0.57%4.29%0.15%2004-2017
Sao Tome và Principe18.01%8.14%50.49%5.25%1997-2022
Senegal9.70%2.18%32.29%-4.14%1968-2022
Serbia11.98%4.09%95.60%1.12%1995-2022
Seychelles8.28%2.07%36.96%-2.40%1971-2020
Sierra Leone27.21%11.87%27.21%4.64%2007-2022
Singapore6.12%2.30%22.37%-1.84%1961-2022
Slovakia12.77%3.15%23.29%-0.52%1992-2022
Slovenia8.83%1.92%1,281.44%-0.53%1981-2022
Sri Lanka49.72%7.01%49.72%-1.54%1960-2022
Sudan138.81%359.09%359.09%-10.03%1960-2022
Suriname52.45%59.12%368.48%-0.70%1960-2022
Swaziland2.60%4.82%20.81%1.82%1966-2019
Syria36.70%4.75%59.48%-3.88%1960-2012
Tajikistan6.00%5.71%38.59%5.01%2001-2016
Tanzania4.35%3.69%36.15%3.29%1966-2022
Tây Ban Nha8.39%3.09%24.54%-0.50%1960-2022
Thái Lan6.08%1.23%24.31%-0.90%1960-2022
Thổ Nhĩ Kỳ72.31%19.60%105.21%1.12%1960-2022
Thụy Điển8.37%2.16%13.71%-0.49%1960-2022
Thụy Sỹ2.84%0.58%9.77%-1.14%1960-2022
Togo7.97%4.19%39.16%-3.53%1967-2022
Tonga10.97%5.64%22.39%-1.05%1976-2022
Trinidad và Tobago5.83%2.06%22.02%0.60%1960-2022
Trung Quốc1.97%0.98%24.26%-1.40%1987-2022
Tunisia8.31%5.71%8.90%1.98%1984-2022
UAE4.83%-0.01%12.25%-2.08%2008-2022
Úc6.59%2.86%15.42%-0.32%1960-2022
Uganda7.20%2.20%16.56%-0.29%1994-2022
Ukraine20.18%9.36%4,734.91%-0.24%1993-2022
Uruguay9.10%7.75%125.34%4.36%1960-2022
Vanuatu7.10%2.34%26.85%0.80%1977-2022
Venezuela254.95%121.74%254.95%21.07%2009-2016
Việt Nam3.16%1.83%23.12%-1.71%1996-2022
Vương quốc Anh7.92%2.52%24.21%0.37%1960-2022
Ý8.20%1.87%21.06%-0.14%1960-2022
Yemen8.10%10.97%55.08%2.18%1991-2014
Zambia10.99%22.02%183.31%6.43%1986-2022
Zimbabwe104.71%98.55%557.20%-2.43%2010-2022

Chú thích

Mới nhất: Số liệu Tỷ lệ Lạm phát mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó: Số liệu Tỷ lệ Lạm phát trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).

Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.

Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.

Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.