Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,552,553,18%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

2.0161.9822.016USD/người2008 - 2018

GDP

2.726.322.616.8212.652.551.202.5552.726.322.616.821USD2008 - 2018

GNP

2.698.617.823.2512.623.874.669.9252.698.617.823.251USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

638.781.687.807583.191.716.266638.781.687.807USD2008 - 2018

Xuất khẩu

536.965.029.001498.165.356.456536.965.029.001USD2008 - 2018