Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

8,167,918,50%2008 - 2017

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

5.1664.6106.925USD/người2008 - 2017

GDP

197.716.000.000171.489.000.000234.648.000.000USD2008 - 2017

GNP

195.516.000.000170.089.000.000233.648.000.000USD2008 - 2017

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

71.806.837.75370.137.859.47586.700.000.000USD2008 - 2017

Xuất khẩu

74.403.468.88155.771.071.75997.000.000.000USD2008 - 2017