Giới thiệu

Solieukinhte.com được điều hành bởi một nhóm các nhà phát triển, các nhà nghiên cứu và tình nguyện viên với mục đích cung cấp các số liệu thống kê về kinh tế trên thế giới bằng tiếng Việt. Các số liệu được thu thập theo một định dạng và theo các khoảng thời gian khác nhau trên thế giới. Chúng tôi không có liên kết chính trị, chính phủ, hoặc công ty.

Solieukinhte.com cố gắng đảm bảo rằng dữ liệu được công bố trên trang web của chúng tôi là đáng tin cậy và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng không có lỗi hoặc thông tin được cập nhật mới nhất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại và tổn thất phát sinh từ:

  • sai sót
  • thông tin chưa hoàn tất
  • sự chậm trễ
  • sự không chính xác
  • thiếu sót
  • gián đoạn nội dung
  • các vấn đề gây ra bởi việc phổ biến thông tin qua Internet
  • lỗi kỹ thuật

Uy tín

Solieukinhte.com được rất nhiều người dùng, chuyên gia đánh giá là một trong những trang web tham khảo dữ liệu kinh tế miễn phí tốt nhất Việt Nam. Chúng tôi tự tin các số liệu dân số trên Solieukinhte.com là nguồn “tốt nhất” mà bạn có thể tiếp cận hoàn toàn miễn phí. Số liệu kinh tế được chúng tôi cập nhật thường xuyên dựa trên thống kê và dự báo từ các tổ chức chính thức có uy tín nhất. Các nguồn của chúng tôi bao gồm: Ngân hàng Thế giới, OECD, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc, Niên giám Quốc tế về Thống kê Công nghiệp, Niên giám thống kê cán cân thanh toán, số liệu công khai từ các phòng, ban của các khu vực và quốc gia trên thế giới.

Miễn trừ

Nhóm Solieukinhte.com chỉ cung cấp nội dung này cho mục đích thông tin và giáo dục. Không có nội dung nào ở đây nên được hiểu là lời khuyên đầu tư.

Chúng tôi lấy nội dung từ các nguồn mà chúng tôi cho là chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, do khả năng xảy ra lỗi của con người và máy móc cũng như các yếu tố khác, Solieukinhte.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào.

Nếu bạn đưa ra quyết định thực hiện nghĩa vụ hợp đồng dựa trên thông tin trên trang web này, bạn sẽ chịu trách nhiệm về những hậu quả mà điều này gây ra.

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi, bạn có thể thực hiện qua thư:

matongrungvina@gmail.com