Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

128125128điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

1,021,052,57%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

1.5121.3851.512USD/người2008 - 2018

GDP

24.571.753.58322.177.200.51224.571.753.583USD2008 - 2018

GNP

22.915.193.84020.800.209.50322.915.193.840USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

15.554.628.99214.216.875.29615.554.628.992USD2008 - 2018

Xuất khẩu

15.135.150.38213.457.559.45715.135.150.382USD2008 - 2018