Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

0,690,673,40%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

7.2746.5787.274USD/người2008 - 2018

GDP

504.992.757.705455.275.517.239504.992.757.705USD2008 - 2018

GNP

482.316.689.466434.950.280.497482.316.689.466USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

285.261.929.669247.430.361.994285.261.929.669USD2008 - 2018

Xuất khẩu

337.428.892.424310.393.903.323337.428.892.424USD2008 - 2018