Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,319,3811,86%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.0952.6414.030USD/người2008 - 2018

GDP

130.832.374.405112.190.355.158183.310.146.378USD2008 - 2018

GNP

127.764.033.749109.176.962.469180.211.935.444USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

70.399.183.83962.494.002.99399.091.978.476USD2008 - 2018

Xuất khẩu

59.149.280.34453.867.411.62483.884.244.775USD2008 - 2018