Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

9,109,1812,59%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

41.46438.67945.334USD/người2008 - 2018

GDP

2.777.535.239.2782.586.285.406.5622.918.382.891.460USD2008 - 2018

GNP

2.839.989.029.6182.646.481.051.4102.981.955.470.924USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

891.893.479.127824.460.363.088891.893.479.127USD2008 - 2018

Xuất khẩu

870.409.422.465797.090.439.058870.409.422.465USD2008 - 2018