Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không có việc làm, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Nó là một chỉ số thay đổi chậm, có nghĩa là nó thường tăng hoặc giảm so với sự biến động của việc thay đổi...[xem thêm]

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Albania11.47%12.30%26.50%3.60%1980-2019
Romania5.61%5.59%11.75%3.91%1992-2022
Bồ Đào Nha6.01%6.58%16.19%1.77%1974-2022
Suriname7.92%7.22%19.53%6.60%1986-2016
Mexico3.26%4.02%7.10%1.76%1988-2022
Bolivia3.55%5.09%20.32%2.02%1971-2022
Jamaica5.19%6.50%35.51%4.99%1969-2021
Slovenia4.01%4.75%10.12%4.01%1991-2022
Guyana13.53%14.02%14.02%10.70%1987-2019
Hoa Kỳ3.65%5.35%9.70%3.50%1960-2022
[+]

Đơn vị: %