Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không có việc làm, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Nó là một chỉ số thay đổi chậm, có nghĩa là nó thường tăng hoặc giảm so với sự biến động của việc thay đổi...[xem thêm]

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Kenya...5.74%5.74%2.76%1991-2021
Bờ Tây và dải Gaza...24.90%27.46%10.63%1991-2021
Nicaragua...5.96%8.16%3.30%1991-2021
Chad...1.88%1.88%0.68%1991-2021
Venezuela...6.41%16.78%5.02%1991-2021
Tonga...3.97%5.18%1.09%1991-2021
Nigeria...9.79%9.79%3.70%1991-2021
Thụy Sỹ...5.32%5.32%1.78%1991-2021
Uganda...2.94%3.60%0.92%1991-2021
Hàn Quốc...3.53%6.96%2.05%1991-2021
[+]

Đơn vị: %