Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không có việc làm, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Nó là một chỉ số thay đổi chậm, có nghĩa là nó thường tăng hoặc giảm so với sự biến động của việc thay đổi...[xem thêm]

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Bờ Biển Ngà...3.47%7.22%2.60%1991-2021
Burundi...1.79%1.79%1.51%1991-2021
Macedonia...16.20%38.80%16.20%1991-2021
Nam Sudan...13.91%14.03%11.91%1991-2021
Costa Rica...17.95%17.95%3.93%1991-2021
Zambia...13.03%19.70%7.85%1991-2021
Yemen...13.57%13.77%8.31%1991-2021
Úc...5.11%10.87%4.23%1991-2021
Zimbabwe...5.17%6.93%4.39%1991-2021
Ý...9.83%12.68%6.08%1991-2021
[+]

Đơn vị: %