Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

4,554,7413,26%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

11.28910.75116.007USD/người2008 - 2018

GDP

1.657.553.765.5811.578.624.060.5882.297.128.039.058USD2008 - 2018

GNP

1.616.241.806.4331.536.570.740.5882.217.523.689.058USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

344.262.687.487326.912.661.031468.623.084.389USD2008 - 2018

Xuất khẩu

509.550.840.327411.264.114.852594.193.217.855USD2008 - 2018