Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,203,4211,17%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

48.19644.68148.196USD/người2008 - 2018

GDP

3.996.759.291.0583.693.204.332.2303.996.759.291.058USD2008 - 2018

GNP

4.082.287.106.9803.770.894.438.5584.082.287.106.980USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

1.606.491.849.2651.458.316.160.5341.606.491.849.265USD2008 - 2018

Xuất khẩu

1.877.006.116.0361.737.550.688.5021.877.006.116.036USD2008 - 2018