Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,813,9510,35%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

42.49139.93250.293USD/người2008 - 2018

GDP

2.825.207.947.5032.637.866.340.4343.084.117.647.059USD2008 - 2018

GNP

2.790.194.791.3742.589.018.369.9233.069.807.923.169USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

887.202.896.381825.572.529.044904.953.412.959USD2008 - 2018

Xuất khẩu

845.887.850.168794.770.830.236856.124.133.149USD2008 - 2018