GDP bình quân đầu người của Guinea

GDP bình quân đầu người của Guinea vào năm 2021 là 1,174.35 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Guinea tăng 95.40 USD/người so với con số 1,078.95 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Guinea năm 2022 là 1,278.19 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Guinea và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Guinea được ghi nhận vào năm 1986 là 354.42 USD/người, trải qua khoảng thời gian 36 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 1,174.35 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,174.35 USD/người vào năm 2021.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Guinea giai đoạn 1986 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Guinea giai đoạn 1986 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1986 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 1,174.35 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2005 là 322.42 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Guinea qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Guinea giai đoạn (1986 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20211,174
20201,079
20191,053
2018955
2017856
2016732
2015769
2014787
2013769
2012717
2011651
2010672
2009674
2008715
2007660
2006453
2005322
2004407
2003394
2002344
2001336
2000363
1999430
1998456
1997494
1996518
1995508
1994478
1993475
1992489
1991461
1990420
1989394
1988399
1987352
1986354

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Nepal...1,2231,223461960-2021
Nam Sudan......1,7791,1202008-2015
Tajikistan...8971,1041381990-2021
Malaysia...11,37111,4332261960-2021
Bahrain...22,23224,9897,0421980-2021
NaUy...89,203102,9131,4421960-2021
Iran......8,5261921960-2020
Nauru...12,25212,2524,7522010-2021
Zambia...1,1211,8782131960-2021
Cộng hòa Séc...26,37926,3792,8971990-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm