Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,573,614,55%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

885822885USD/người2008 - 2018

GDP

10.989.790.2569.915.311.04910.989.790.256USD2008 - 2018

GNP

10.371.790.2569.864.311.04910.371.790.256USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

10.429.697.0375.945.773.96510.429.697.037USD2008 - 2018

Xuất khẩu

4.082.343.8024.708.748.0384.708.748.038USD2008 - 2018