GDP bình quân đầu người của Montenegro

GDP bình quân đầu người của Montenegro vào năm 2021 là 9,367.02 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Montenegro tăng 1,672.39 USD/người so với con số 7,694.63 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Montenegro năm 2022 là 11,402.90 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Montenegro và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Montenegro được ghi nhận vào năm 2000 là 1,627.07 USD/người, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 9,367.02 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 9,367.02 USD/người vào năm 2021.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Montenegro giai đoạn 2000 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Montenegro giai đoạn 2000 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 9,367.02 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 1,627.07 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Montenegro qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Montenegro giai đoạn (2000 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20219,367
20207,695
20198,910
20188,850
20177,803
20167,033
20156,517
20147,388
20137,189
20126,587
20117,329
20106,688
20096,727
20087,368
20075,976
20064,426
20053,675
20043,380
20032,789
20022,107
20011,910
20001,627

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Albania......6,4942011984-2021
Malaysia......11,4332261960-2021
Kyrgyzstan......1,3742581990-2021
Guam......38,04121,5942002-2020
Áo......53,2689351960-2021
Phần Lan......53,9831,1791960-2021
Honduras......2,8311651960-2021
Burkina Faso......918681960-2021
Quần đảo Faroe......67,15422,8571998-2020
Lebanon......8,0049971988-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm