GDP bình quân đầu người của Đông Timor

GDP bình quân đầu người (GDP/người) của Đông Timor là 2.036 USD/người vào năm 2018. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Đông Timor đạt 2% trong năm 2018, với mức tăng 35 USD/người so với con số 2.001 USD/người của năm 2017.

GDP bình quân đầu người của Đông Timor năm 2019 dự kiến sẽ đạt 2.076 USD/người nếu nền kinh tế Đông Timor vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng GDP và mức dân số như năm vừa rồi.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người Đông Timor

Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể thấy trong giai đoạn 2000-2018 GDP bình quân đầu người của Đông Timor đạt:

  • đỉnh cao nhất vào năm với 5.880 USD/người.
  • thấp nhất vào năm với 497 USD/người.

Trang này cung cấp các báo cáo mới nhất - GDP bình quân đầu người của Đông Timor - cộng với các số liệu trước đó, dự báo ngắn hạn và dự báo dài hạn. Dữ liệu thực tế GDP bình quân đầu người Đông Timor dạng biểu đồ, bảng số liệu và so sánh với các quốc gia khác.

Bảng số liệu theo năm

NămGiá trịThay đổiĐơn vị% thay đổi
20182.03635USD/người1,75
20172.001-53USD/người-2,57
20162.053-532USD/người-20,57
20152.585-857USD/người-24,89
20143.442-1.447USD/người-29,59
20134.888-991USD/người-16,86
20125.880784USD/người15,39
20115.0951.439USD/người39,34
20103.657679USD/người22,78
20092.978-1.182USD/người-28,42
20084.1611.381USD/người49,67
20072.780165USD/người6,31
20062.615792USD/người43,47
20051.823713USD/người64,26
20041.110536USD/người93,42
200357420USD/người3,65
2002553-21USD/người-3,66
200157477USD/người15,56
2000497497USD/người15,56

Các số liệu liên quan

Mới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtĐơn vị
GDP bình quân đầu người2.0362.0015.880497USD/người
GDP2.581.000.0002.487.269.4376.661.664.575439.646.122USD
GNP2.361.000.0002.265.324.1164.586.735.319586.786.093USD

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhất
Samoa4.3924.3084.392597
Botswana8.2597.8948.25960
Zimbabwe2.1471.6022.147277
Guyana4.6354.5864.635282
New Zealand41.96642.26044.5341.885
Macao86.35581.20993.7774.298
Trinidad và Tobago16.84416.07621.204632

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu đượ... [Xem thêm]