Nhập khẩu của Djibouti

Nhập khẩu của Djibouti vào năm 2020 là 3.41 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Djibouti giảm 1.35 tỷ USD so với con số 4.76 tỷ USD trong năm 2019.

Ước tính Nhập khẩu Djibouti năm 2021 là 2.45 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Djibouti và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Nhập khẩu của Djibouti được ghi nhận vào năm 2013 là 3.91 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 8 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 3.41 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 4.76 tỷ USD vào năm 2019.

Biểu đồ Nhập khẩu của Djibouti giai đoạn 2013 - 2020

Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Djibouti giai đoạn 2013 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2013 - 2020 chỉ số Nhập khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 4.76 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2016 là 2.85 tỷ USD

Bảng số liệu Nhập khẩu của Djibouti qua các năm

Bảng số liệu Nhập khẩu của Djibouti giai đoạn (2013 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămNhập khẩu
20203,414,846,867
20194,763,668,897
20184,188,947,845
20174,306,024,612
20162,847,423,771
20152,980,599,356
20143,122,554,695
20133,911,141,258

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Nhập khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Yemen......17,336,896,7449,344,000,1252010-2018
Hoa Kỳ......3,401,361,000,00055,760,000,0001970-2021
Bolivia......13,848,955,97789,483,9651960-2021
Kenya......22,179,806,764246,847,9011960-2021
Uzbekistan......27,794,836,6372,668,346,0841997-2021
Tonga......333,828,95417,009,7761975-2021
Sudan......17,280,616,26280,366,8881960-2021
Argentina......89,910,533,5661,176,470,5391962-2021
Ecuador......30,168,281,000163,881,3111960-2021
Burundi......928,056,72919,928,8891960-2021
[+]

Đơn vị: USD

Nhập khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá đô la Mỹ hiện tại) Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác nhận được từ phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm