Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

11,0311,1213,81%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

2.0501.9542.050USD/người2008 - 2018

GDP

1.965.982.3221.844.674.4351.965.982.322USD2008 - 2018

GNP

2.070.982.3221.954.674.4352.070.982.322USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

1.617.805.2291.369.885.3921.617.805.229USD2008 - 2018

Xuất khẩu

680.619.422631.369.230680.619.422USD2008 - 2018