Nhập khẩu của Dominica

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Dominica là 0,36 tỷ USD vào năm 2018 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Giá trị nhập khẩu của Dominica tăng 0,02 tỷ USD so với năm trước đó, tức tăng 6,84% so với 0,34 tỷ USD của năm 2017.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của Dominica năm 2019 dự kiến sẽ Đạt 0,38 tỷ USD nếu nền kinh tế Dominica vẫn giữ vững tốc độ nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ như năm vừa rồi.

Biểu đồ nhập khẩu Dominica

Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể thấy trong giai đoạn 1977-2018 kim ngạch nhập khẩu của Dominica đạt:

  • đỉnh cao nhất vào năm với 358.608.037 USD.
  • thấp nhất vào năm với 22.185.185 USD.

Trang này cung cấp các báo cáo mới nhất - Nhập khẩu của Dominica - cộng với các số liệu trước đó, dự báo ngắn hạn và dự báo dài hạn. Dữ liệu thực tế nhập khẩu Dominica dạng biểu đồ, bảng số liệu và so sánh với các quốc gia khác.

Bảng số liệu

NămGiá trịThay đổi% thay đổi
2018358.608.03722.964.8896,84
2017335.643.14823.312.4077,46
2016312.330.74136.444.07413,21
2015275.886.66735.406.59314,72
2014240.480.0745.359.8892,28
2013235.120.185-6.074.556-2,52
2012241.194.741-14.293.000-5,59
2011255.487.741357.3340,14
2010255.130.407-9.335.482-3,53
2009264.465.889-22.856.222-7,95
2008287.322.11150.990.33321,58
2007236.331.77837.442.88918,83
2006198.888.8892.592.5931,32
2005196.296.29622.184.77712,74
2004174.111.51916.774.96310,66
2003157.336.5561.102.0370,71
2002156.234.519-9.514.370-5,74
2001165.748.889-17.328.889-9,47
2000183.077.7782.485.1851,38
1999180.592.5938.407.4084,88
1998172.185.185-666.667-0,39
1997172.851.85227.751.85219,13
1996145.100.000800.0000,55
1995144.300.0009.000.0006,65
1994135.300.00013.014.81510,64
1993122.285.185-2.940.741-2,35
1992125.225.926-1.092.593-0,86
1991126.318.519-7.629.629-5,70
1990133.948.14813.688.88911,38
1989120.259.25921.370.37021,61
198898.888.88921.388.88927,60
198777.500.00011.133.33316,78
198666.366.6677.262.96312,29
198559.103.704-2.340.740-3,81
198461.444.44413.037.03726,93
198348.407.407-1.703.704-3,40
198250.111.111-2.000.000-3,84
198152.111.111-2.592.593-4,74
198054.703.70414.407.40835,75
197940.296.29611.000.00037,55
197829.296.2967.111.11132,05
197722.185.18522.185.18532,05

Các số liệu liên quan

Mới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtĐơn vị
Nhập khẩu358.608.037335.643.148358.608.03722.185.185USD
Xuất khẩu236.479.407225.558.000236.479.40712.407.407USD

So sánh Nhập khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhất
Azerbaijan17.705.176.47117.104.055.31019.721.280.1221.015.000.340
Kyrgyzstan5.534.624.3415.112.022.2116.731.841.257564.633.756
Liberia3.079.000.0003.242.931.0003.412.388.000268.255.100
Romania107.446.620.66292.286.637.878107.446.620.6626.244.736.842
Samoa392.293.914390.702.161436.751.152150.629.651
Serbia29.940.221.67225.206.914.69629.940.221.672936.370.732
Ý606.703.929.060549.963.171.402663.510.180.1675.194.804.038

Nhập khẩu là gì?

Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ khác của một quốc gia nhận được từ phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị hàng hóa, vận chuyển, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác như truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và các dịch vụ của chính phủ. Không bao g... [Xem thêm]