GNP của Phần Lan

GNP của Phần Lan vào năm 2021 là 304.22 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Phần Lan tăng 27.78 tỷ USD so với con số 276.45 tỷ USD trong năm 2020.

Ước tính GNP Phần Lan năm 2022 là 334.79 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Phần Lan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GNP của Phần Lan được ghi nhận vào năm 1960 là 5.22 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 304.22 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 304.22 tỷ USD vào năm 2021.

Biểu đồ GNP của Phần Lan giai đoạn 1960 - 2021

Quan sát Biểu đồ GNP của Phần Lan giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GNP:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 304.22 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 5.22 tỷ USD

Bảng số liệu GNP của Phần Lan qua các năm

Bảng số liệu GNP của Phần Lan giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGNP
2021304,220,914,337
2020276,445,724,249
2019269,867,242,180
2018276,822,822,825
2017255,775,633,889
2016241,867,185,381
2015236,841,059,684
2014277,614,151,896
2013272,476,696,925
2012259,497,761,579
2011276,659,458,249
2010252,651,105,183
2009256,645,544,755
2008286,195,777,420
2007257,127,719,240
2006219,064,326,741
2005205,740,184,704
2004198,868,882,867
2003170,641,200,959
2002140,829,968,380
2001129,485,638,947
2000125,234,472,747
1999133,910,547,570
1998131,456,386,293
1997125,014,316,802
1996129,148,330,313
1995130,266,884,532
199499,204,525,896
199385,043,139,378
1992107,990,419,432
1991124,265,700,632
1990139,004,341,471
1989117,465,355,411
1988108,878,171,997
198791,283,152,983
198673,353,482,289
198555,593,895,817
198452,562,557,380
198350,632,769,001
198252,540,300,974
198152,302,364,288
198053,811,538,094
197944,609,664,173
197836,296,527,076
197733,523,302,346
197631,975,894,753
197529,617,515,759
197425,041,844,966
197319,624,936,985
197214,863,587,611
197112,643,331,912
197011,468,163,930
19699,993,855,560
19688,759,663,044
19679,311,168,539
19669,165,340,432
19658,552,415,611
19647,737,636,595
19636,865,699,615
19626,328,651,342
19615,916,257,433
19605,222,582,943

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh GNP với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Niger...15,188,307,69315,188,307,693450,750,7521960-2021
Nepal...36,486,385,88036,486,385,880496,098,7751960-2021
Quần đảo Marshall...304,665,600304,665,600135,250,4001995-2021
Grenada...1,069,237,0741,093,858,74170,198,1991977-2021
Luxembourg......51,803,961,863492,035,6631960-2020
Qatar...176,807,322,012196,924,049,121287,784,2881970-2021
Benin...17,599,873,23017,599,873,230225,482,2561960-2021
Hàn Quốc...1,820,500,362,6441,820,500,362,6442,447,608,4851960-2021
Azerbaijan...53,303,558,82473,087,339,0281,194,267,5161993-2021
Turkmenistan......43,575,785,4212,396,081,7991993-2019
[+]

Đơn vị: USD

GNP là gì?

Tổng sản phẩm quốc dân viết tắt là GNP (Gross Nationnal Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra được tính trong một thời kỳ (thường là một năm)....

Xem thêm