Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

7,257,7617,00%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

49.64845.81053.401USD/người2008 - 2018

GDP

273.960.969.999252.331.136.734283.742.493.042USD2008 - 2018

GNP

274.161.634.228253.046.712.399284.272.740.589USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

109.076.353.38796.788.651.802117.565.548.557USD2008 - 2018

Xuất khẩu

107.268.014.57097.141.368.626127.905.375.714USD2008 - 2018