Nhập khẩu của Đông Timor

Số liệu Nhập khẩu của Đông Timor 2018 đang được cập nhật, xem các năm trước

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Đông Timor là 0 tỷ USD vào năm 2018 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Giá trị nhập khẩu của Đông Timor tăng ... tỷ USD so với năm trước đó, tức tăng ...% so với 1.490279618 tỷ USD của năm 2017.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của Đông Timor năm 2019 dự kiến sẽ Đạt ... tỷ USD nếu nền kinh tế Đông Timor vẫn giữ vững tốc độ nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ như năm vừa rồi.

Biểu đồ nhập khẩu Đông Timor

Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể thấy trong giai đoạn 2000-2018 kim ngạch nhập khẩu của Đông Timor đạt:

  • đỉnh cao nhất vào năm với 2.405.995.646 USD.
  • thấp nhất vào năm với 430.513.662 USD.

Trang này cung cấp các báo cáo mới nhất - Nhập khẩu của Đông Timor - cộng với các số liệu trước đó, dự báo ngắn hạn và dự báo dài hạn. Dữ liệu thực tế nhập khẩu Đông Timor dạng biểu đồ, bảng số liệu và so sánh với các quốc gia khác.

Bảng số liệu

NămGiá trịThay đổi% thay đổi
20180
20171.490.279.618-32.635.515-2,14
20161.522.915.133-169.952.574-10,04
20151.692.867.707-713.127.939-29,64
20142.405.995.646328.988.44415,84
20132.077.007.202-318.223.056-13,29
20122.395.230.25897.962.4184,26
20112.297.267.840270.528.19813,35
20102.026.739.642186.572.01510,14
20091.840.167.627503.701.30537,69
20081.336.466.322212.857.71718,94
20071.123.608.605229.325.73625,64
2006894.282.869463.769.207107,72
2005430.513.662-59.770.327-12,19
2004490.283.989-81.910.569-14,32
2003572.194.558-243.216.831-29,83
2002815.411.38956.932.3797,51
2001758.479.010145.102.78623,66
2000613.376.224613.376.22423,66

Các số liệu liên quan

Mới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtĐơn vị
Nhập khẩu01.490.279.6182.405.995.646430.513.662USD
Xuất khẩu01.519.433.1156.520.574.76683.029.662USD

So sánh Nhập khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhất
Mauritania4.425.842.3804.050.912.9924.425.842.38021.292.364
Honduras14.366.655.16013.293.703.47214.366.655.16077.300.000
Lithuania42.421.433.14137.138.185.45842.421.433.1413.760.052.306
Peru52.806.243.53448.208.666.85152.806.243.534521.341.086
Ukraine70.399.183.83962.494.002.99399.091.978.47615.236.999.994
Bulgaria41.455.220.27837.090.809.56541.455.220.2784.174.207.741
Mozambique11.069.100.2659.194.769.77814.376.807.063510.958.333
Macedonia9.237.397.5917.802.343.3439.237.397.5911.214.969.388

Nhập khẩu là gì?

Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ khác của một quốc gia nhận được từ phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị hàng hóa, vận chuyển, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác như truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và các dịch vụ của chính phủ. Không bao g... [Xem thêm]