Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,013,004,29%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

2.0362.0015.880USD/người2008 - 2018

GDP

2.581.000.0002.487.269.4376.661.664.575USD2008 - 2018

GNP

2.361.000.0002.265.324.1164.586.735.319USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

1.490.279.6181.522.915.1332.405.995.646USD2008 - 2018

Xuất khẩu

1.519.433.1151.450.396.5946.520.574.766USD2008 - 2018