GDP bình quân đầu người của Bhutan

GDP bình quân đầu người của Bhutan vào năm 2021 là 3,560.20 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Bhutan tăng 378.86 USD/người so với con số 3,181.34 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Bhutan năm 2022 là 3,984.18 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bhutan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Bhutan được ghi nhận vào năm 1980 là 309.85 USD/người, trải qua khoảng thời gian 41 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 3,560.20 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3,564.60 USD/người vào năm 2019.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Bhutan giai đoạn 1980 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Bhutan giai đoạn 1980 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 3,564.60 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1980 là 309.85 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Bhutan qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Bhutan giai đoạn (1980 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20213,560
20203,181
20193,565
20183,390
20173,427
20162,880
20152,696
20142,590
20132,409
20122,470
20112,491
20102,194
20091,769
20081,780
20071,714
20061,300
20051,201
20041,050
2003952
2002841
2001765
2000723
1999699
1998652
1997644
1996564
1995551
1994497
1993434
1992440
1991423
1990515
1989487
1988515
1987472
1986383
1985337
1984341
1983344
1982320
1981325
1980310

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Kyrgyzstan1,6551,3661,6552581990-2022
Ecuador6,3915,9656,3913101960-2022
Suriname5,8595,0279,1993711960-2022
Lebanon4,1365,6009,2267711988-2021
Barbados20,23917,50720,2391,2681974-2022
Gambia808772858821966-2022
Liechtenstein197,505165,287197,5054,2721970-2021
Brunei37,15231,44946,8441,0591965-2022
Sri Lanka3,3543,9974,3881181960-2022
Cameroon1,5631,6541,6541201960-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm