Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

167163167điểm2008 - 2019

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,192,203,96%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.3603.3913.391USD/người2008 - 2018

GDP

2.534.965.1632.528.007.9112.534.965.163USD2008 - 2018

GNP

2.333.486.4272.315.184.6702.333.486.427USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

1.252.713.5281.115.921.1081.301.776.214USD2008 - 2018

Xuất khẩu

735.446.792608.539.736750.024.105USD2008 - 2018