Nhập khẩu của Ba Lan

Nhập khẩu của Ba Lan vào năm 2021 là 370.53 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Ba Lan tăng 86.80 tỷ USD so với con số 283.74 tỷ USD trong năm 2020.

Ước tính Nhập khẩu Ba Lan năm 2022 là 483.88 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ba Lan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Nhập khẩu của Ba Lan được ghi nhận vào năm 1995 là 29.57 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 27 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 370.53 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 370.53 tỷ USD vào năm 2021.

Biểu đồ Nhập khẩu của Ba Lan giai đoạn 1995 - 2021

Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Ba Lan giai đoạn 1995 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2021 chỉ số Nhập khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 370.53 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1995 là 29.57 tỷ USD

Bảng số liệu Nhập khẩu của Ba Lan qua các năm

Bảng số liệu Nhập khẩu của Ba Lan giai đoạn (1995 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămNhập khẩu
2021370,534,710,894
2020283,739,005,565
2019295,007,553,264
2018298,527,286,319
2017258,259,730,638
2016222,187,278,076
2015216,458,150,948
2014248,410,841,655
2013231,054,546,605
2012222,803,930,600
2011234,451,532,334
2010201,989,520,114
2009167,652,318,836
2008229,936,908,517
2007181,544,130,930
2006138,364,913,638
2005109,963,838,665
200494,927,001,312
200378,626,417,423
200264,249,019,608
200159,122,352,769
200058,003,957,571
199951,042,827,254
199853,786,614,490
199743,365,047,419
199637,618,411,780
199529,569,484,536

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Nhập khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Cameroon...9,231,793,6599,905,296,360197,501,8901965-2021
NaUy...141,350,523,865148,200,000,0004,753,951,4761970-2021
Bờ Biển Ngà...15,941,291,12615,941,291,126125,105,3071960-2021
Mauritania...6,091,771,3086,091,771,30829,741,4221961-2021
Seychelles...1,169,822,7771,927,533,47439,173,0111976-2021
Namibia...5,907,894,9987,966,507,029645,140,2921980-2021
Costa Rica...22,161,096,13922,161,096,139122,861,6381960-2021
Estonia...29,255,091,03229,255,091,0322,728,885,9491993-2021
Công hòa Dominican...29,198,662,38929,198,662,389106,900,0001960-2021
Angola...10,917,707,59448,111,076,6255,738,980,0042000-2021
[+]

Đơn vị: USD

Nhập khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá đô la Mỹ hiện tại) Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác nhận được từ phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm