GDP bình quân đầu người của San Marino

GDP bình quân đầu người của San Marino vào năm 2020 là 45,515.76 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người San Marino giảm 2,211.37 USD/người so với con số 47,727.13 USD/người trong năm 2019.

Ước tính GDP bình quân đầu người San Marino năm 2021 là 43,406.85 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế San Marino và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của San Marino được ghi nhận vào năm 1999 là 40,864.33 USD/người, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 45,515.76 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 78,643.55 USD/người vào năm 2008.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của San Marino giai đoạn 1999 - 2020

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của San Marino giai đoạn 1999 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1999 - 2020 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 78,643.55 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 36,604.49 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của San Marino qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của San Marino giai đoạn (1999 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202045,516
201947,727
201848,997
201745,399
201643,828
201542,663
201450,817
201351,571
201249,988
201157,298
201060,255
200966,703
200878,644
200772,698
200664,261
200560,901
200459,559
200351,270
200241,465
200138,731
200036,604
199940,864

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Belarus...7,3048,3411,2111990-2021
Bermuda...110,869116,1531,9021960-2021
Botswana...7,3487,617601960-2021
Mozambique...5006741871991-2021
Haiti...1,8151,815691960-2021
Eritrea......6432091992-2011
Costa Rica...12,50912,7623341960-2021
Jamaica...4,5875,3704291960-2021
Chad...6961,0201041960-2021
Quần đảo Cayman......91,51372,3302006-2020
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm