GDP bình quân đầu người của San Marino

GDP bình quân đầu người của San Marino vào năm 2021 là 54,982.45 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người San Marino tăng 9,660.96 USD/người so với con số 45,321.49 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người San Marino năm 2022 là 66,702.79 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế San Marino và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của San Marino được ghi nhận vào năm 1999 là 42,004.95 USD/người, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 54,982.45 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 77,962.14 USD/người vào năm 2008.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của San Marino giai đoạn 1999 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của San Marino giai đoạn 1999 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1999 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 77,962.14 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 37,473.79 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của San Marino qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của San Marino giai đoạn (1999 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202154,982
202045,321
201947,287
201848,465
201744,886
201643,398
201542,282
201450,134
201350,435
201248,434
201155,815
201059,516
200966,201
200877,962
200771,970
200663,693
200560,521
200459,250
200351,198
200241,770
200139,415
200037,474
199942,005

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Angola3,0001,9275,0843301980-2022
Hoa Kỳ76,33070,21976,3303,0071960-2022
Saint Vincent và Grenadines9,1258,3609,1251551960-2022
Croatia18,57017,80918,5704,9301995-2022
Niger5855915911291960-2022
Botswana7,7397,2397,739591960-2022
Cape Verde3,7543,3983,9033941980-2022
Belize6,9846,0616,9843071960-2022
Quần đảo Cayman99,62588,47699,62575,4362006-2022
Gabon8,8208,63610,2742761960-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm