GDP bình quân đầu người của Eritrea

GDP bình quân đầu người của Eritrea vào năm 2011 là 642.51 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Eritrea tăng 141.15 USD/người so với con số 501.36 USD/người trong năm 2010.

Ước tính GDP bình quân đầu người Eritrea năm 2012 là 823.40 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Eritrea và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Eritrea được ghi nhận vào năm 1992 là 211.33 USD/người, trải qua khoảng thời gian 20 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 642.51 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 642.51 USD/người vào năm 2011.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Eritrea giai đoạn 1992 - 2011

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Eritrea giai đoạn 1992 - 2011 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1992 - 2011 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2011 là 642.51 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 209.00 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Eritrea qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Eritrea giai đoạn (1992 - 2011) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
2011643
2010501
2009595
2008451
2007440
2006415
2005389
2004408
2003335
2002294
2001317
2000308
1999308
1998338
1997313
1996316
1995262
1994240
1993209
1992211

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
NaUy......102,9131,4421960-2021
Haiti......1,815691960-2021
Maldives......10,5622681980-2021
Malaysia......11,4332261960-2021
Kiribati......1,7832801970-2020
Malawi......643451960-2021
Mali......918481967-2021
Serbia......9,2159151995-2021
Luxembourg......135,6832,2221960-2021
Công hòa Dominican......8,6041921960-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm