GDP bình quân đầu người của Eritrea

GDP bình quân đầu người của Eritrea vào năm 2011 là 643.79 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Eritrea tăng 138.82 USD/người so với con số 504.97 USD/người trong năm 2010.

Ước tính GDP bình quân đầu người Eritrea năm 2012 là 820.77 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Eritrea và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Eritrea được ghi nhận vào năm 1992 là 248.34 USD/người, trải qua khoảng thời gian 19 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 643.79 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 643.79 USD/người vào năm 2011.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Eritrea giai đoạn 1992 - 2011

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Eritrea giai đoạn 1992 - 2011 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1992 - 2011 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2011 là 643.79 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 236.13 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Eritrea qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Eritrea giai đoạn (1992 - 2011) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
2011644
2010505
2009602
2008459
2007450
2006421
2005388
2004401
2003328
2002286
2001306
2000295
1999292
1998321
1997300
1996306
1995268
1994260
1993236
1992248

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Guatemala5,4735,0295,4732531960-2022
Brazil8,9187,69713,2012,5051989-2022
Ba Lan18,68818,05018,6881,7311990-2022
Malawi6456347691701980-2022
Qatar87,66166,85998,0412,5571970-2022
Grenada9,6899,0119,8887421977-2022
Sao Tome và Principe2,3872,3502,3875192001-2022
Barbados20,23917,50720,2391,2681974-2022
Đức48,71851,42751,4272,7611970-2022
Georgia6,6755,0236,6755201990-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm