GDP bình quân đầu người của Sao Tome và Principe

GDP bình quân đầu người của Sao Tome và Principe vào năm 2021 là 2,449.33 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Sao Tome và Principe tăng 291.49 USD/người so với con số 2,157.84 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Sao Tome và Principe năm 2022 là 2,780.20 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Sao Tome và Principe và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Sao Tome và Principe được ghi nhận vào năm 2001 là 524.67 USD/người, trải qua khoảng thời gian 21 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 2,449.33 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 2,449.33 USD/người vào năm 2021.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Sao Tome và Principe giai đoạn 2001 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Sao Tome và Principe giai đoạn 2001 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2001 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 2,449.33 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2001 là 524.67 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Sao Tome và Principe qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Sao Tome và Principe giai đoạn (2001 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20212,449
20202,158
20191,988
20181,954
20171,814
20161,700
20151,585
20141,770
20131,565
20121,331
20111,255
20101,090
20091,068
20081,099
2007897
2006883
2005867
2004745
2003679
2002578
2001525

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Samoa...3,9394,3235971982-2021
Sudan...7643,1781261960-2021
Gabon...8,01710,8102821960-2021
Kuwait......55,4953,8611965-2020
El Salvador...4,4094,4092741965-2021
Quần đảo Eo Biển......74,46340,5831998-2007
Nam Phi...6,9948,8115121960-2021
Georgia...5,0425,0425201990-2021
Tuvalu...5,2915,2919901990-2021
Ba Lan...17,84117,8411,7311990-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm