GDP bình quân đầu người của Azerbaijan

GDP bình quân đầu người của Azerbaijan vào năm 2022 là 7,762.07 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Azerbaijan tăng 2,354.02 USD/người so với con số 5,408.05 USD/người trong năm 2021.

Ước tính GDP bình quân đầu người Azerbaijan năm 2023 là 11,140.75 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Azerbaijan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Azerbaijan được ghi nhận vào năm 1990 là 1,238.27 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 7,762.07 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 7,890.84 USD/người vào năm 2014.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Azerbaijan giai đoạn 1990 - 2022

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Azerbaijan giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 7,890.84 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 60.24 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Azerbaijan qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Azerbaijan giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20227,762
20215,408
20204,230
20194,806
20184,740
20174,147
20163,881
20155,501
20147,891
20137,875
20127,496
20117,190
20105,844
20094,950
20085,574
20073,851
20062,473
20051,578
20041,045
2003884
2002763
2001704
2000655
1999574
1998562
1997506
1996409
1995315
1994157
1993210
199260
1991735
19901,238

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Grenada9,6899,0119,8887421977-2022
Kosovo5,3405,2705,3402,8482008-2022
Benin1,3031,3611,361901960-2022
Malta34,12834,88134,8818281970-2022
Afghanistan356512653611960-2021
Uganda964883964561960-2022
Oman25,05719,50925,0571071965-2022
Pakistan1,5891,5061,621821960-2022
Andorra41,99342,07253,7213,9591970-2022
Nigeria2,1632,0663,201931960-2022
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm