GDP bình quân đầu người của Seychelles

GDP bình quân đầu người của Seychelles vào năm 2021 là 13,306.73 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Seychelles tăng 1,112.84 USD/người so với con số 12,193.89 USD/người trong năm 2020.

Ước tính GDP bình quân đầu người Seychelles năm 2022 là 14,521.13 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Seychelles và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Seychelles được ghi nhận vào năm 1960 là 288.06 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 13,306.73 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 17,252.02 USD/người vào năm 2019.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Seychelles giai đoạn 1960 - 2021

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Seychelles giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 17,252.02 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1961 là 270.28 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Seychelles qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Seychelles giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
202113,307
202012,194
201917,252
201816,911
201716,417
201615,740
201515,158
201415,188
201314,765
201211,998
201112,189
201010,805
20099,707
200811,123
200712,155
200612,014
200511,093
200410,177
20038,525
20028,331
20017,663
20007,579
19997,748
19987,716
19977,281
19966,583
19956,749
19946,556
19936,559
19926,128
19915,315
19905,303
19894,407
19884,128
19873,639
19863,166
19852,589
19842,338
19832,280
19822,296
19812,419
19802,329
19792,030
19781,377
19771,044
1976814
1975806
1974745
1973649
1972547
1971402
1970344
1969314
1968314
1967333
1966338
1965328
1964332
1963308
1962287
1961270
1960288

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Belize......4,9833051960-2021
Papua New Guinea......2,9211021960-2021
Palau......16,8367,6582000-2020
New Zealand......48,8021,8851960-2021
Latvia......20,6422,3301995-2021
Ukraine......4,8366361987-2021
Sri Lanka......4,0771171960-2021
Tonga......4,9033371975-2020
Guatemala......5,0262531960-2021
Maldives......10,5622681980-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm