GDP bình quân đầu người của Turkmenistan

GDP bình quân đầu người của Turkmenistan vào năm 2019 là 7,612.04 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Turkmenistan tăng 644.66 USD/người so với con số 6,967.38 USD/người trong năm 2018.

Ước tính GDP bình quân đầu người Turkmenistan năm 2020 là 8,316.35 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Turkmenistan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu GDP bình quân đầu người của Turkmenistan được ghi nhận vào năm 1987 là 685.72 USD/người, trải qua khoảng thời gian 33 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 7,612.04 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 7,962.24 USD/người vào năm 2014.

Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Turkmenistan giai đoạn 1987 - 2019

Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Turkmenistan giai đoạn 1987 - 2019 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1987 - 2019 chỉ số GDP bình quân đầu người:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 7,962.24 USD/người
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 548.70 USD/người

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Turkmenistan qua các năm

Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Turkmenistan giai đoạn (1987 - 2019) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămGDP bình quân đầu người
20197,612
20186,967
20176,587
20166,388
20156,433
20147,962
20137,304
20126,675
20115,650
20104,439
20094,036
20083,904
20072,600
20062,136
20051,704
20041,454
20031,284
2002968
2001774
2000643
1999549
1998590
1997563
1996555
1995590
1994622
1993793
1992821
1991847
1990865
1989839
1988862
1987686

Đơn vị: USD/người

Các số liệu liên quan

So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Honduras......2,8311651960-2021
Sudan......3,1781261960-2021
Guam......38,04121,5942002-2020
Oman......24,9881011965-2021
Argentina......14,6138501962-2021
Israel......51,4301,0951960-2021
Sierra Leone......7171251960-2021
Guyana......9,3752821960-2021
Bờ Biển Ngà......2,5791561960-2021
Saint Lucia......11,5911,4461980-2021
[+]

Đơn vị: USD/người

GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm