Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tuvalu

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tuvalu vào năm 2011 là 100.50 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tuvalu tăng 0.50 so với con số 100.00 trong năm 2010.

Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tuvalu năm 2012 là 101.00 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tuvalu và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tuvalu được ghi nhận vào năm 2010 là 100.00, trải qua khoảng thời gian 1 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 100.50. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 100.50 vào năm 2011.

Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tuvalu giai đoạn 2010 - 2011

Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tuvalu giai đoạn 2010 - 2011 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2010 - 2011 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2011 là 100.50
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2010 là 100.00

Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tuvalu qua các năm

Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tuvalu giai đoạn (2010 - 2011) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămChỉ số giá tiêu dùng (CPI)
2011100.50
2010100.00

thập phân

Các số liệu liên quan

So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Kosovo136.43122.27136.4386.242002-2022
Israel113.94109.14113.940.011976-2022
Nauru100.18100.30100.30100.002010-2012
Quần đảo Solomon144.40136.85144.402.461971-2022
NaUy133.33126.06133.339.031960-2022
Uganda199.27185.89199.2736.091993-2022
Chile158.63142.08158.630.011973-2022
Guinea Xích đạo136.38130.15136.3827.081985-2022
Antigua và Barbuda127.48118.56127.4879.571998-2022
[+]

Đơn vị: thập phân

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là gì?

Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer price index - CPI) là một thước đo kiểm tra mức giá bình quân gia quyền của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, chẳng hạn như giao thông, thực phẩm và chăm sóc y tế. Nó được tính bằng cách lấy sự thay đổi giá của từng mặt hàng trong rổ hàng hóa được xác định trước và tính trung bình cho chúng. Những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng được sử dụng để đánh giá những thay đổi về giá cả liên quan đến chi phí sinh hoạt. Chỉ số CPI là một trong những số liệu thống kê được sử dụng thường xuyên nhất để xác định các giai đoạn lạm phát hoặc giảm phát. Dữ liệu là giá trị trung bình theo năm, lấy năm 2010 làm gốc, tương ứng với giá trị 100....

Xem thêm