Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.7013.5733.701USD/người2008 - 2018

GDP

42.587.77840.620.55742.587.778USD2008 - 2018

GNP

64.107.30758.097.13064.107.307USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian