Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) UAE

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của UAE vào năm 2022 là 117.54 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) UAE tăng 5.41 so với con số 112.13 trong năm 2021.

Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) UAE năm 2023 là 123.21 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế UAE và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của UAE được ghi nhận vào năm 2007 là 86.95, trải qua khoảng thời gian 15 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 117.54. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 117.54 vào năm 2022.

Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của UAE giai đoạn 2007 - 2022

Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của UAE giai đoạn 2007 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2007 - 2022 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 117.54
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2007 là 86.95

Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của UAE qua các năm

Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của UAE giai đoạn (2007 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămChỉ số giá tiêu dùng (CPI)
2022117.54
2021112.13
2020112.14
2019114.52
2018116.78
2017113.30
2016111.12
2015109.35
2014105.07
2013102.66
2012101.55
2011100.88
2010100.00
200999.13
200897.61
200786.95

thập phân

Các số liệu liên quan

So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Việt Nam177.31171.88177.3140.171995-2022
Algeria181.62166.22181.622.571969-2022
Nauru100.18100.30100.30100.002010-2012
Slovakia136.77121.28136.7726.121991-2022
Guatemala164.39153.80164.391.751960-2022
Cộng hòa Séc143.61124.77143.6134.891991-2022
Burkina Faso130.79114.43130.7910.711960-2022
Lebanon1,660.74612.361,660.7495.032008-2022
Canada129.86121.59129.8613.341960-2022
Kenya228.74212.47228.740.741960-2022
[+]

Đơn vị: thập phân

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là gì?

Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer price index - CPI) là một thước đo kiểm tra mức giá bình quân gia quyền của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, chẳng hạn như giao thông, thực phẩm và chăm sóc y tế. Nó được tính bằng cách lấy sự thay đổi giá của từng mặt hàng trong rổ hàng hóa được xác định trước và tính trung bình cho chúng. Những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng được sử dụng để đánh giá những thay đổi về giá cả liên quan đến chi phí sinh hoạt. Chỉ số CPI là một trong những số liệu thống kê được sử dụng thường xuyên nhất để xác định các giai đoạn lạm phát hoặc giảm phát. Dữ liệu là giá trị trung bình theo năm, lấy năm 2010 làm gốc, tương ứng với giá trị 100....

Xem thêm