Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

1,021,035,18%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

4.3644.2174.598USD/người2008 - 2018

GDP

450.353.314430.174.169472.358.251USD2008 - 2018

GNP

457.179.415436.948.699486.217.299USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

315.629.948273.233.090315.629.948USD2008 - 2018

Xuất khẩu

92.286.81385.489.80992.286.813USD2008 - 2018