Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

11,9010,9012,55%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

9.31110.50012.519USD/người2008 - 2018

GDP

766.509.088.838851.549.231.503950.579.413.123USD2008 - 2018

GNP

754.813.088.838840.505.133.114941.959.560.302USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

236.010.471.567249.655.355.194266.904.346.980USD2008 - 2018

Xuất khẩu

226.981.860.165211.220.249.991226.981.860.165USD2008 - 2018