Nhập khẩu của Bosnia và Herzegovina

Nhập khẩu của Bosnia và Herzegovina vào năm 2021 là 12.75 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Bosnia và Herzegovina tăng 3.06 tỷ USD so với con số 9.69 tỷ USD trong năm 2020.

Ước tính Nhập khẩu Bosnia và Herzegovina năm 2022 là 16.77 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bosnia và Herzegovina và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Nhập khẩu của Bosnia và Herzegovina được ghi nhận vào năm 1994 là 1.09 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 28 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 12.75 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 12.75 tỷ USD vào năm 2021.

Biểu đồ Nhập khẩu của Bosnia và Herzegovina giai đoạn 1994 - 2021

Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Bosnia và Herzegovina giai đoạn 1994 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1994 - 2021 chỉ số Nhập khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 12.75 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1994 là 1.09 tỷ USD

Bảng số liệu Nhập khẩu của Bosnia và Herzegovina qua các năm

Bảng số liệu Nhập khẩu của Bosnia và Herzegovina giai đoạn (1994 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămNhập khẩu
202112,750,109,458
20209,694,124,054
201911,158,028,161
201811,562,637,296
201710,321,402,962
20168,958,396,754
20158,723,319,762
201410,497,185,524
20139,850,603,014
20129,611,645,973
201110,403,826,000
20108,806,994,921
20098,584,651,964
200811,336,685,216
20078,907,162,071
20066,891,778,205
20056,738,153,430
20046,021,036,508
20035,097,561,916
20024,010,446,439
20013,710,582,311
20003,533,850,824
19994,412,863,889
19984,049,326,021
19972,672,984,372
19962,336,999,934
19951,334,000,000
19941,085,000,000

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Nhập khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Suriname......1,846,265,9381,192,914,6772006-2010
Puerto Rico......49,424,100,000905,500,0001960-2021
Slovenia......47,725,668,5106,661,506,4861990-2021
Yemen......17,336,896,7449,344,000,1252010-2018
Ukraine......100,863,971,96815,237,155,4571989-2021
Peru......58,979,023,862521,341,0861960-2021
Costa Rica......22,161,096,139122,861,6381960-2021
Ghana......26,908,043,834120,354,8091960-2021
Bangladesh......71,019,901,847397,875,4221960-2021
Aruba......2,425,195,4861,141,899,4411995-2021
[+]

Đơn vị: USD

Nhập khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá đô la Mỹ hiện tại) Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác nhận được từ phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm