Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

21,2220,8431,11%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

5.9515.3955.951USD/người2008 - 2018

GDP

19.781.776.10118.080.118.12819.781.776.101USD2008 - 2018

GNP

19.679.859.49418.000.281.66819.818.943.829USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

11.246.468.92010.200.193.61511.336.685.141USD2008 - 2018

Xuất khẩu

8.183.134.5817.245.879.9128.183.134.581USD2008 - 2018