Nhập khẩu của San Marino

Nhập khẩu của San Marino vào năm 2020 là 2.16 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu San Marino giảm 151.25 triệu USD so với con số 2.32 tỷ USD trong năm 2019.

Ước tính Nhập khẩu San Marino năm 2021 là 2.02 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế San Marino và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Nhập khẩu của San Marino được ghi nhận vào năm 2015 là 2.09 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 6 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 2.16 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 2.37 tỷ USD vào năm 2018.

Biểu đồ Nhập khẩu của San Marino giai đoạn 2015 - 2020

Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của San Marino giai đoạn 2015 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2015 - 2020 chỉ số Nhập khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 2.37 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 2015 là 2.09 tỷ USD

Bảng số liệu Nhập khẩu của San Marino qua các năm

Bảng số liệu Nhập khẩu của San Marino giai đoạn (2015 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămNhập khẩu
20202,164,228,073
20192,315,473,778
20182,365,267,011
20172,217,609,674
20162,159,658,747
20152,085,251,771

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Nhập khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Paraguay......14,313,564,36969,873,0161965-2021
Bhutan......1,339,263,82951,145,0381980-2021
Libya......34,997,169,1445,245,795,6021990-2019
Kiribati......198,317,3087,461,0781972-2021
Bulgaria......50,137,823,8004,174,189,9041980-2021
Úc......335,598,645,7372,512,039,4221960-2021
Barbados......2,433,500,000242,949,8541975-2021
Tanzania......13,633,808,2141,595,096,5851990-2021
Canada......609,185,797,0307,480,255,4491961-2021
Comoros......407,884,68449,536,9041980-2021
[+]

Đơn vị: USD

Nhập khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá đô la Mỹ hiện tại) Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác nhận được từ phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm