Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

7.0326.9518.070USD/người2008 - 2018

GDP

503.646.211496.726.249575.468.234USD2008 - 2018

GNP

504.964.424485.111.032560.272.092USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

358.608.037335.643.148358.608.037USD2008 - 2018

Xuất khẩu

236.479.407225.558.000236.479.407USD2008 - 2018