Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,356,327,61%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

4.1043.6724.366USD/người2008 - 2018

GDP

13.009.574.62111.433.635.87613.009.574.621USD2008 - 2018

GNP

11.571.395.9449.824.912.94611.871.513.599USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

8.266.714.7486.561.657.1208.266.714.748USD2008 - 2018

Xuất khẩu

7.842.604.9506.831.989.2147.842.604.950USD2008 - 2018