Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

6,967,247,24%2008 - 2017

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.7353.6944.385USD/người2008 - 2017

GDP

11.488.046.88111.183.458.13112.582.122.604USD2008 - 2017

GNP

9.875.455.02110.426.766.27711.871.513.599USD2008 - 2017

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

6.561.657.1275.079.946.8238.115.246.247USD2008 - 2017

Xuất khẩu

6.831.989.3905.615.847.8746.831.989.390USD2008 - 2017