Nhập khẩu của Mông Cổ

Nhập khẩu của Mông Cổ vào năm 2022 là 12.22 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Mông Cổ tăng 2.96 tỷ USD so với con số 9.26 tỷ USD trong năm 2021.

Ước tính Nhập khẩu Mông Cổ năm 2023 là 16.13 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Mông Cổ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.

Số liệu Nhập khẩu của Mông Cổ được ghi nhận vào năm 1981 là 1.64 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 41 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 12.22 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 12.22 tỷ USD vào năm 2022.

Biểu đồ Nhập khẩu của Mông Cổ giai đoạn 1981 - 2022

Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Mông Cổ giai đoạn 1981 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1981 - 2022 chỉ số Nhập khẩu:

  • đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 12.22 tỷ USD
  • có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 479.12 triệu USD

Bảng số liệu Nhập khẩu của Mông Cổ qua các năm

Bảng số liệu Nhập khẩu của Mông Cổ giai đoạn (1981 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.

NămNhập khẩu
202212,219,703,711
20219,255,820,395
20207,345,876,552
20199,259,602,726
20188,986,286,558
20176,517,243,585
20165,611,142,023
20155,283,520,220
20146,978,077,008
20137,728,160,165
20128,115,246,247
20117,749,643,777
20104,074,354,872
20092,637,353,047
20083,777,731,883
20072,467,563,995
20061,826,066,325
20051,605,232,675
20041,405,234,670
20031,083,962,182
2002946,734,021
2001830,538,468
2000771,837,167
1999656,469,895
1998669,128,462
1997558,878,339
1996571,254,552
1995603,552,982
1994504,816,597
1993541,030,590
1992479,118,639
19911,963,530,568
19901,033,205,140
19891,927,175,667
19882,115,665,933
19872,182,762,167
19862,357,290,000
19851,491,340,800
19841,365,680,775
19831,701,452,967
19821,645,216,267
19811,640,949,933

Đơn vị: USD

Các số liệu liên quan

So sánh Nhập khẩu với các nước khác

Quốc giaMới nhấtTrước đóCao nhấtThấp nhấtGiai đoạn
Cộng hòa Trung Phi784,669,456778,394,733826,531,33738,336,8161960-2022
Ai Cập104,389,057,75181,943,913,321104,389,057,751996,286,5881965-2022
Ecuador32,810,251,00026,751,297,00032,810,251,000163,881,2551960-2022
Malaysia283,753,638,715236,990,564,273283,753,638,715752,314,4371960-2022
Aruba2,741,287,4132,197,997,0382,741,287,4131,141,899,4411995-2022
Macao21,794,483,61323,769,063,69223,769,063,6921,137,197,2231982-2022
Cộng hòa Congo5,433,022,6954,849,434,3739,508,127,40099,632,7721960-2022
Belarus42,128,946,36745,415,029,49449,106,586,8225,300,000,0001992-2022
New Caledonia3,478,834,5373,382,003,2314,839,684,687854,160,9341990-2017
Angola26,425,718,92317,769,653,73347,727,897,0347,370,215,4102002-2022
[+]

Đơn vị: USD

Nhập khẩu là gì?

Thống kê dữ liệu Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá đô la Mỹ hiện tại) Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác nhận được từ phần còn lại của thế giới. Chúng bao gồm giá trị của hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, vận tải, du lịch, tiền bản quyền, phí giấy phép và các dịch vụ khác, chẳng hạn như dịch vụ truyền thông, xây dựng, tài chính, thông tin, kinh doanh, cá nhân và chính phủ. Chúng loại trừ tiền bồi thường cho nhân viên và thu nhập đầu tư (trước đây được gọi là dịch vụ nhân tố) và các khoản thanh toán chuyển nhượng. Dữ liệu được tính bằng đô la Mỹ hiện tại....

Xem thêm