Lạm phát

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

3,733,4111,14%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

3.1892.7243.189USD/người2008 - 2018

GDP

11.309.082.5559.669.759.98711.309.082.555USD2008 - 2018

GNP

11.899.248.78410.226.329.98711.899.248.784USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

6.363.182.7825.273.735.2836.363.182.782USD2008 - 2018

Xuất khẩu

3.440.576.8543.007.175.6313.440.576.854USD2008 - 2018