Lao động

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Tỷ lệ thất nghiệp

2,642,583,12%2008 - 2019

Nhóm GDP

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

GDP bình quân đầu người

43.00540.32544.987USD/người2008 - 2018

GDP

414.178.897.209382.575.085.092414.178.897.209USD2008 - 2018

GNP

416.166.643.975385.352.484.683416.166.643.975USD2008 - 2018

Thương mại

Mới nhấtTrước đóCao nhấtĐơn vịThời gian

Nhập khẩu

281.552.076.242277.086.453.370281.552.076.242USD2008 - 2018

Xuất khẩu

388.754.254.595384.043.567.052399.569.503.063USD2008 - 2018